onsdag 25 juni 2008

Arbetsgivaren Jesus

Tommy Lilja, föreståndare i Folkkyrkan Sölvesborg, skriver i Dagen att hans arbetsgivare är Jesus. Han arbetar minst 60 timmar i veckan, predikar 50 av årets 52 veckor och har aldrig tagit ut full semester. Ändå - eller kanske just därför - mår han prima. Men även om han skulle dra på sig magsår så vore det hans plikt att jobba så hårt tills "det bryter igenom till väckelse", och han manar andra att följa hans exempel, inte lyssna till fackligt engagerade pastorer. Här är det frestande att citera Jesu ord i Matt. 23:12 "Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd".

Vad har då Jesus för arbetsgivaransvar? Enligt Jämo:s hemsida så åvilar det mannen från Nasaret att aktivt arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Har arbetsplatsen mer än 10 anställda (kanske ingen risk i Folkkyrkan) måste det till och med upprättas en skriftlig jämställdhetsplan. Nu är det förstås lite mycket begärt att Jesus ska sätta sig in i Word, men han kanske har några av Moses gamla stentavlor och Tippex?

Det åvilar också Jesus som arbetsgivare att se till att förhållandena på arbetet passar både kvinnor och män; att arbetstagarna kan förena föräldraskap och förvärvsarbete; att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön; att upprätta en beredskapsplan med namn på personer som kan kontaktas om sådana trakasserier uppstår; att verka för en jämn fördelning mellan män och kvinnor på arbetsplatsen samt att årligen kartlägga arbetsmiljön för att se till att inga osakliga löneskillnader existerar.

Ja, det är en diger lista, men är man arbetsgivare så är man. Jesus har förstås en oerhörd fördel av sin oslagbara simultankapacitet, men ändå. Tyvärr slutar dock inte hans arbetsgivaransvar där. Han måste ju också betala sociala avgifter, hålla ett öga på sjukdomar och frånvaro och mycket annat. Gör han inte allt det här så kommer han att drabbas av allehanda sanktioner från samhället. Som om han inte hade lidit nog för vår skull!

Man får hoppas att Tommy Liljas arbetsplats verkligen är jämställd. Man får hoppas att han inte drabbas av en arbetsrelaterad skada. Och för hans skull hoppas jag innerligt att väckelsen snart bryter igenom (fast bara i Sölvesborg) så att han kan slå av på takten lite. Han kanske har fru och barn som skulle vilja gosa lite med honom. Det kan nog både de och han behöva - särskilt han.

Inga kommentarer: