söndag 2 augusti 2009

Timbro Kidz förklarar meningen med livet

Det är sommar, och vikariedags på SvD. Det märks knappt, vilket är en smula pinsamt för tidningen. Häromdagen gjorde Johan Wennström bort sig rejält när det gäller kraven på en förändring av namnlagen, i dag gör han sig till apostel för några nordamerikanska psykologers böcker om s.k. positiv psykologi. Detta, mina vänner, är Den Nya Psykologin, hittills bara upptäckt och uppskattad i Sverige av det avantgarde inom humanvetenskaperna som Wennström tillhör.

Vad går då denna "en av de mest bejublade psykologiska inriktningarna" ut på? Wennström förklarar:
Mycket av det som bidrar till att göra människor lyckliga, nöjdare med tillvaron och därmed starkare som individer är nämligen institutioner och sociala företeelser som entusiastiskt har övergivits. Dit hör exempelvis stabila familjeband, långvariga äktenskap och andra typer av varaktiga förhållanden.
Tänka sig. Kan man misstänka att homogejiga relationer inte räknas dit? Wennström lägger ut texten om hur den positiva psykologins banbrytande upptäckter har sin motsvarighet i Dygderna, och beskriver hur dessa förmodligen har utvecklats evolutionärt "för att stödja människornas trygghet och överlevnad på savannerna och i de karga landskapen." Wennström är inte bara insatt i modern psykologi och intresserad av "de breda samhällsfrågorna", han kan en hel del om evolutionen. Eller också ägnar han sig åt löst tyckande.

Att populära nordamerikanska lyckorecept inte är internationellt gångbara föresvävar aldrig Wennström. Föreställningen om vikten av en positiv självbild är till exempel inte relevant i Japan, vilket visas av Steven Heine, Darrin Lehman, Hazel Rose Markus och Shinobu Kitayama i "Is there a universal need for positive self-regard?" i Psychological Review, för att bara ta ett exempel ur högen. Och att ingen av de författare som Wennström citerar förefaller vara aktiva i PR eller andra psykologiska facktidskrifter att döma av en sökning i CSA (en referensdatabas med tusentals artiklar) säger en hel del. Är "positiv psykologi" verkligen en bejublad och ny form av psykologi, eller ännu en populärvetenskaplig trend från det stora landet i väster?
Svaret är givet, lika givet som orsaken till att Wennström utgjuter sig om behovet av sociala dygder.

Wennströms kria är lika förutsägbart konservativ som de deterministiska artiklar om varför män ska få vara män och kvinnor kvinnor som man ständigt kan få sig till livs i Svenska Dagbladet. Att den publiceras i samband med Stockholm Pride är inte heller det precis förvånande. När Timbro Seniors tar semester måste Timbro Kidz rycka in för att försvara heteronormen.

Uppdatering: teol. dr. Maria Liljas Stålhandske gör mos av Wennström i dagens SvD.

1 kommentar:

Péter sa...

Timbro Kidz, dagens skratt.