torsdag 7 augusti 2008

"Vård, skola omsorg"? Inte om Reinfeldt får råda.

Kvinnor får sämre vård. Nya, dyra mediciner sprids först till medelålders män. Kvinnor får vänta längre på gråstarrs- och hjärtoperationer. Kvinnor behandlas mer sällan på strokeenhet. Listan kan göras lång på bristande jämställdhet inom vården. Att kvinnors besvär inte tas på allvar blir förfärande uppenbart i Åsa Petersens ledare i Aftonbladet: där berättas om kvinnor som skickas hem med lite antidepressiv medicin eller en felaktig ischiasdiagnos - när de har cancer.

Detta är inget nytt, tyvärr. Men det kommer att bli ännu sämre nu när Sveriges kommuner och landsting får mindre pengar att röra sig med. Fattigdomen sprider sig i svenska förorter, som Aftonbladet kan rapportera i dag på ledarplats. Hemtjänsten kommer att dras in och de sjuka och utförsäkrade, de som inte har råd att vara med i A-kassan längre och andra svaga grupper kommer att få det allt sämre. Anledningen? Bland annat de ökade kostnaderna för eknomiskt bistånd, "socialbidrag". I Skarpnäck har budgeten för försörningsstöd redan överskridits med 13 miljoner - och då har inte ens hösten börjat. Tidigare kunde fattiga stadsdelar som Skarpnäck ansöka om extra medel, men nu ska varje stadsdel klara sig själv, så då får man dra in på de tärande: barn och gamla.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, skriver så här: "Inom trygghetssystemen kommer i år flera omfattande förändringar att ske i regler som bland annat rör rätten till sjukskrivning och rehabilitering. I det PM som föregick förslagen angavs att förändringarna kommer att innebära ökade kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Det är oroväckande att de beslutade förändringarna kan innebär att enskilda hänvisas till det ekonomiska biståndet.

Det är dessutom inte i samklang med syftet med det ekonomiska biståndet som är att det ska vara kortsiktigt och inte vara ett alternativ till andra trygghetssystem. Även om mycket stor försiktighet ska iakttas när det gäller att generalisera utifrån de uppgifter som kommunerna uppgett i denna enkät, finns det anledning att se oroligt på kostnadsutvecklingen när beslutade förändringar får genomslag samtidigt som nya träder i kraft. Detta sker samtidigt med att en svagare konjunktur är på väg."

Hela texten har ni här.

Barn och ungdomar med sämre socioekonomisk bakgrund drabbas oftare än andra av olyckor och våld, visar en studie från NCO, Nationellt centrum för lärande från olyckor. Det kan ni läsa om här. Eftersom antalet utsatta blir fler så kommer alltså olyckorna att öka. Kanske kan man dela ut ett paket Bamseplåster till den som söker socialbidrag? Eller räknas det som en tillgång? Numera måste man ju sälja bilen och tränga ihop sig i en mindre lägenhet om man ska få ekonomiskt bistånd. Äsch, det är nog ingen bra idé med plåster. Lösningen är väl snarare att flytta till en rikare stadsdel eller kommun. Det finns säkert gott om borgerliga politiker som gärna har en liten människa boende i källaren. Är hon inte från Thailand så behöver inte frugan vara så orolig heller.

En ny start för Sverige? Förvisso. Men bara för dem som redan har det bra. Så ser det ut när Reinfeldt et al. får styra. Det är väl bara att hoppas att lågkonjunkturen inte blir alltför ihållande. Eller att det dör av ett antal icke-produktiva underklasstyper från stadsdelar som Skarpnäck. Vi är redan på god väg.

Inga kommentarer: