tisdag 19 augusti 2008

En svala gör en sommar

Våra fina, nordiska fåglar: svalan, trädgårdssångaren - härstammar från Afrika. När inlandsisen drog sig undan här följde en del efter, lyckades häcka och etablerade sig. Men fortfarande flyger den unga trädgårdssångaren ensam i natten, hela vägen från Uppland till savannen söder om Sahara. ingen har lärt den hur den ska veta när och vart den ska flyga, men den tar sig fram ändå - och tillbaka. De gör så, år efter år.

Linné skrev 1753 att svalorna övervintrar på sjöbottnar. Det var en utbredd tro på den tiden, för ingen visste vart alla fåglar försvann på hösten, och man hade sett svalor samlas vid sjöarna på vår och höst. (De har gott om insekter där, och vass att gömma sig i.)

Bara cirka en fjärdedel av ungfåglarna kommer tillbaka hit, trots att de är utrustade med flera fantastiska navigationssystem. Det är ett naturens spill, kan vi osentimentalt konstatera. Vi förundras över naturen men tänker oss gärna att vi betraktar den med objektiv blick. Vissa försöker se mänskliga företeelser med samma osentimentala, objektiva blick. Eller är blicken korrupt?

I DN i dag (19/8 -08) skriver barnläkaren Lars H Gustafsson med flera om de nya barnsjukhus som etableras i privat regi. De påpekar att barn inte väljer sina föräldrar. De hänvisar till FN:s konvention om barnens rättigheter. De citerar en av grundarna till Martinasjukhuset som jämförde försäkringsbolagens ovillighet att försäkra redan sjuka barn med att samma sak gäller någon som har fått sin båt stulen. Så talar en sann filantrop.

Jag såg honom på teve för nåt år sen. Han talade sig varm för vårdpersonalens möjlighet att få driva nåt i privat regi och fick det att låta som om de gör det för att de brinnr så för våra små. Ja, tack! Tack, kära ni för att ni ser till att det finns Mångfald. Utan en tanke på egen vinning!

Man kan tycka att ett privat barnsjukhus inte är så mycket att bråka om. Kanske inte heller tre eller fyra. En svala gör ingen sommar, liksom. Men öppna då ögonen och se vad som är på väg att hända. inse att det här bara är första steget in i ett samhälle där vården delas upp i fattiga och rika, som i det fina föregånslandet i Väst.

En svala gör en sommar.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker inte att det är helt okej att du avfärdar läkarnas åsikter med att det skulle vara ren och skär egoism. Det kan finnas vissa fördelar (som då blir patienterna till godo) med att de som är närmast inblandade i verksamheten får mer att säga till om och dessutom snabbare kan ta beslut, då landstinget kan vara en tämligen oflexibel och tungrodd organisation.

Robert Cumming sa...

Mig veterligen har du helt fel om rödhaken. Den kommer enligt Wikipedia inte längre än till typ Algeriet.

Niklas sa...

Att någon läkare känner sig trampad på tårna väger lätt jämfört med den försämring av våra barns situation som en privatisering av vården innebär. Det väger fjäderlätt.

Niklas sa...

Tack, Malte. Jag råkade blanda ihop den med trädgårdssångaren. Det var naturligtvis en oförlåtlig miss av mig.