fredag 25 maj 2012

Valfrihet för vem? Om friskolor och vinster

Annie Lööf och Mikaela Valtersson skriver i Expressen att "valfrihet öppnar dörrar". Som exempel tar de "ambitiösa flickor med invandrarbakgrund och drivna pojkar från hem utan studietraditioner". Det är inte skolpengens fel att studieresultaten blivit sämre, menar artikelförfattarna, utan faktorer som "otydliga mål och obehöriga lärare". Och vill vi verkligen ha en skola där alla "stöps i samma form och går ut med samma resultat"?

Den historielöshet Lööf/Valtersson uppvisar är förfärande. Det typiska för den svenska skolan har knappast varit att alla har stöpts i samma form. Arbetarnas barn har alltid presterat sämre än medelklassens. Överklassen har alltid satt sina barn i privatskolor och internat. Andelen som gått vidare till läroverk, senare gymnasier, har knappast återspeglat samhällets sammansättning i stort.

Ja, vissa presterar sämre. Är man trångbodd blir det svårare att plugga hemma, vid ett köksbord, med stojande syskon. Har ens föräldrar ingen högre utbildning får de svårare att hjälpa och motivera en. Är de relativt nyanlända från länder som Irak, talar de knackig svenska, är de arbetslösa, ensamstående med usel ekonomi, är de sjukskrivna? Naturligtvis påverkar det barnen. Dessa barn har ingen "valfrihet" att orda om. Deras föräldrar kanske inte ens känner till att man kan välja skola. Duktiga medelklassföräldrar går på alla skolans möten, engagerar sig i utvecklingssamtalen - denna lika usla som skendemokratiska och för lärarna tidsödande övning. Men ändå. Den duktiga föräldern ställer upp. Den oduktiga, blyga, utarbetade, ensamma, nyanlända - kanske inte ens kommer till samtalet.

Ändå har av urgammal hävd den svenska skolan varit en klassutjämnare. Såna där "drivna pojkar från hem utan studietraditioner" (ja, till och med flickor!) har fått redskap som har låtit dem göra sig fria, i alla fall friare än sina föräldrar. Tanken med den svenska skolan har liksom inte varit nivellering, utan frigörelse genom kunskap. Alltså, är tanken, måste alla få en bra skola, och det ska kvitta var den ligger. Hagsätraskolan ska vara lika bra som Höglandsskolan, arbetarområdet ska inte ha sämre resurser. Är det en konstig idé? Jag tycker inte det.

Jag är inte emot friskolor, inte ens religiösa sådana. Jag är inte emot vinst i friskolor - jag är emot att skolan alls ska gå med vinst, alls ska drivas som ett företag. Men där är vi i dag, och det gäller inte bara friskolor. En av mina barns skolor hade en rektor som brydde sig lite för mycket om sina elever och lite för lite om ekonomin. Bort med den rektorn, in med en ny, vars enda uppgift under det första året var att skära ner och skära ner, och därefter hålla hårt i slantarna. Den som i sin enfald tror att barnens väl går före skolans eller kommunens eller statens ekonomi vaknar så fort barnen börjar i plugget. Barnen ska ju generera vinst eller åtminstone inte skapa underskott. Det innebär förstås att barn som kräver extra resurser är mindre välkomna. Det innebär att man tar bort kuratorer, psykologer, syokonsulenter, speciallärare, att man stänger skolbiblioteket fast man är skyldig att ha ett sånt. Det innebär att man sparkar fritidspersonal och gör både klasser och fritidsgrupper så stora man bara kan utan att föräldrar och personal revolterar. Vi måste ju tänka på ekonomin.

Men varför måste vi tänka på ekonomin? Det fanns en tid när tanken på att samhällstjänster som sjukvård eller skola skulle gå med vinst var helt otänkt, var otänkbar, grotesk. Och det fanns en tid när de flesta tänkte sig att resurser till de gamla var en självklar solidaritetshandling och tacksamhetsgest, att en bra skola var en samhällsekonomisk fördel, att alla hade rätt till lika behandling. Men allt det där har blåst bort i den nyliberala orkan som sen lång tid tillbaka har svept genom vårt samhälle. Det gör mig så rasande. Det gör tyvärr också att en socialdemokrat som Juholt är omöjlig, att socialdemokratin som helhet hukar sig inför högern och inte törs knysta om att montera upp det som har nedmonterats.

Ändå vore det så enkelt. Lösningen på skolans problem stavas resurser och mer resurser. Lärarna måste få tid att undervisa och slippa öda den på en massa pappersarbete, alltså behövs administrativ personal. De måste få ägna sig åt pedagogisk utveckling tillsammans med andra, de måste ges chansen till vidareutbildning. Det kostar pengar, föga förvånande, pengar som sällan eller aldrig finns. Blivande lärare måste få hjälp redan under sin utbildning med att stärka sina svaga sidor, alltså behöver även lärarutbildningen mer resurser. Klasserna får inte bli för stora i förhållande till antalet lärare, barn med särskilda behov ska inte - får inte!- skyfflas undan i segregerande och stigmatiserande specialklasser. Fritidsgrupperna får inte bli för stora, läroböckerna inte för gamla eller föråldrade, kuratorerna får inte bli bortrationaliserade. Men ingenting av det här går att genomföra på allvar så länge skolan ska vara lönsam. "Den samhällsekonomiska nyttan" har blivit en retorisk käpphäst som politiker sadlar för att fiska röster, men när det gäller törs ingen öppna plånboken.

Lööf och Valtersson har rätt i att mångfald är bra. Visst ska det få finnas skolor som har en speciell pedagogik à la Montessori eller så. Visst kan man ha profilämnen som fotboll eller varför inte islam. Så länge alla erbjuder ett likvärdigt lärande ser jag inga problem med det. Själv hade jag morgonbön på fredagar och en pastor som undervisade i kristendomskunskap. Ja, vi fick till och med lära oss psalmer utantill - och detta var ingen religiös skola utan standard på den tiden. Man dör inte av sånt, lika lite som man dör av att undervisas i islam eller judendomen några timmar per vecka. Nej, man dör inte av det, och man dör inte av att gå i Franska skolan heller. Man kan till och med överleva Lundsberg utan några större fysiska eller psykiska men.

Allt det här fordrar dock en tillsynsmyndighet värd namnet. Vi bör nog vara ytterst restriktiva med att ge tillstånd åt sekter som Plymouthbröderna eller scientologer eller Hare Krishna. Kapitalister ska inte få driva skolor för att skapa vinst, kommuner ska inte få sälja skolor till underpris. Men religiösa eller pedagogiskt annorlunda och/eller privat drivna skolor ska få finnas. Om täta inspektioner och samtal med skolan och dess elever genomfördes, om man höll stenhårt på kraven om likvärdigt lärande, om man erbjöd stöd och hjälp - och kanske en väg ut för den som behövde det... Om inte om vore om. Om inte en företagsekonomisk syn och trångsynt katederpedagogik à la Björklund finge råda. Ja, då skulle hela den här diskussionen kunna vara överspelad.

Men då fordras alltså resurser och mer resurser. Är inte våra barn och ungdomar värda det? Jag tycker det, men det tycker inte en som Annie Lööf. Jag ska avsluta med ett citat från Dan Josefsson i Aftonbladet om detta:
Annie Lööf beundrar Ayn Rand, 1950-talsfilosofen som ser altruism som ondska och som predikar att svaga människor varken förtjänar hjälp eller kärlek. Detta samtidigt som forskarna upptäcker att människan till sin natur är reciprokt altruistisk, och att renodlade egoister aldrig hade kunnat bygga fungerande samhällen.
Välfärdssamhället firar triumfer. Då ansluter sig den svenska centern värderingsmässigt till Tea Party-rörelsen. Det hade inte sett mer absurt ut om Annie Lööf burit maokeps.
Absurt? Nej, tyvärr. Det är ett tecken i tiden. Mina drömmar om en skola med tillräckliga resurser, en skola för alla oavsett bakgrund, förblir än så länge bara det: en dröm.

tisdag 22 maj 2012

Heteronormen med bladguld och fanfarer

Jag rycker mest på axlarna åt monarkin som statsskick och åt vårt kungahus. För mig är det en struntfråga. Hovstaten kostar inte varje skattebetalare några pengar att orda om, och att hela systemet med ärvda ämbeten är odemokratiskt skiter jag i så länge statsöverhuvudet är en kändis som klipper band och pratar väder och vind. Det kunde vara vem som helst, Lotta Englund eller Robert Wells. Folk skulle heja och hurra och glädjas åt eventuella telningar ändå, kanske mer. Det vore inte ett dugg bättre om vi hade nåt slags republikansk motsvarighet, som en president helt utan makt (att vi skulle få ett system liknande det franska eller amerikanska håller jag för osannolikt). Frågan är väl snarare om vi behöver ett statsöverhuvud över huvud taget, eller ens ett förbundsråd som i Schweiz. Kan vi inte bara glömma alltihop? Jag tycker det.

Det som ändå retar mig en smula är att det är omöjligt att inte förhålla sig till monarkin. Den är som heteronormen, fast med bladguld och fanfarer. Är man republikan är man emot monarkin, är man monarkist är man för monarkin. Det finns inget mellanläge och vi påminns hela tiden om den där urtråkiga och stela familjen Bernadotte och deras göranden och låtanden. I dag döps ett statsägt barn vid namn Estelle, och mitt Twitterflöde flödar av kommentarer. Några tycker att statsbebisen är gullig, andra ropar på republik och en tredje grupp visar sin ironiska distans. Som alltså även det är ett sätt att förhålla sig till kungahuset och monarkin.

I senaste numret av Kom Ut! har man roat sig med att hbt-ifiera kungafamiljen på bild, med Daniel i drag och så vidare. Tjaha. Tidskriften undrar varför kungafamiljen aldrig säger ett pip om Pride eller så. De har tydligen flera homosar i sin närhet - såklart. Själv skulle jag mest bli irriterad om Victoria invigningstalade i Tanto, vilket kanske inte är så avlägset som man kan tro. Hon har ju klappat våra vänner funkisarna på axeln tidigare, kanske är det dags att gulla lite med oss. Men jag har ingen lust att bli accepterad, och det delar jag nog med de flesta i Familjen, den allt annat än kungliga. Att det sen finns rojalistiska bögar, kanske även flator, är en annan sak.

Okej, dopet är visst över nu, och snart har våra tidningar och tidskrifter mjölkat ut det mesta. Vardagen kan ta vid. Där fortsätter den lyckliga familjen att klippa band, klä sig fint till middagarna, gräla om ämnen jag inte kan föreställa mig, bevista tennisturneringar och vinka mot kamerorna. Ha det så bra, hörni. Jag skulle inte vilja byta med er. Men det vore ganska skönt om ni inte tog upp så mycket syre.

Det vore ännu skönare om inte heteronormen fanns, men även den fortsätter sitt liv i det tysta. Tystnaden är dess förutsättning, tystnad är ett av dess maktmedel. Osynligheten gör den normal, legitimiteten gör den osynlig. För de flesta, vill säga. Många känner av den inpå bara huden, från hbt-flyktingar som känner en alldeles reell och realistisk dödsskräck där de sitter inspärrade i Migrationsverkets förvar, till unga transpersoner som funderar på självmord, från flator som får stå ut med karlar som visslar efter dem när de går i shorts en sån här varm dag till bögar som får stryk på väg hem från Side Track.

Men debatten om heteronormens vara eller icke lyser med sin frånvaro. Det vore nog dumt att hoppas på en folkomröstning. Och de flesta är ju så fästa vid sin heterosexualitet - inte minst som den manifesteras och förgylls av kungahuset - att vi skulle bli nedröstade i detta synnerligen fiktiva scenario. Jag har verkligen inget emot heterosexualitet eller heterosexuella, tro inte det. Nej, jag förstår om man tycker att kärleken mellan Man och Kvinna är vacker, om man gillar traditionella uppdelningar i maskulinitet och femininitet etcetera. Så ha det så bra, hörni. Jag skulle inte vilja byta med er. Men det vore skönt om ni inte tog upp så mycket syre.

Och skänk gärna en tanke, dagen i ära, åt alla som avviker från normen men ändå måste förhålla sig till den.

tisdag 8 maj 2012

Korvkiosk eller teater?

Jag har förstått att nyliberaler ofta har problem med att skilja mellan lokaler där man bedriver någon form av kulturell verksamhet och sådana där man bara går in för att sälja vissa varor utan en tanke på att det skulle kunna kallas kultur. Är korv kultur? Ja, naturligtvis kan man säga det. Men går ändå att förnimma en viss skillnad mellan en korvkiosk och en teater om man bara anstränger sig lite. Nedan följer alltså en serie bilder för dig som vill öva upp din förmåga att skilja på de båda. För att göra det lite svårare har jag valt att göra bilderna olika stora. Lycka till! (En extra bonus till den som klarar att se om någon bild visas två gånger!)


Korvkiosk/teater?


Korvkiosk/teater?


Korvkiosk/teater?


Korvkiosk/teater?


Korvkiosk/teater?


Korvkiosk/teater?


Korvkiosk/teater?


Korvkiosk/teater?Korvkiosk/teater?


Korvkiosk/teater?

Rätt svar publiceras i DN:s söndagsbilaga i nästa vecka.

lördag 5 maj 2012

Alla dessa teorier om kärlek

Via Twitter hamnade jag på en sida med Tio realistiska råd för icke-monogama förhållanden, författade av en bloggare som kallar sig Sex Geek. Syftet är lovvärt, men innehållet varierar från bra till banalt till aningslöst - eller rentav dumt och skadligt. Men okej, jag ska gå igenom råden så får ni avgöra själva. (Läs gärna de tio råden först, eller öppna originalet i ett annat fönster, för jag går inte igenom det med fullständiga referat.)

1. Känn dig själv
Här följer en rad frågor för den som funderar på att ge sig in i flersamheten. Grundtanken är att icke-monogami/flersamhet kräver eftertanke och självinsikt - ingen dum idé. Men då vill jag påpeka att detta gäller vilka slags förhållanden som helst. Det är också en smula naivt att tro att man äger vissa egenskaper, en personlighet, kärnvärden och så vidare i isolation. Frågan "Vilket slags människa är du?" går bara att besvara med "Det beror på". Vi är inte, särskilt inte ensamma och sannerligen inte över tid. I rättvisans namn ska sägas att Sex Geek påpekar att svaren kan se olika ut i olika skeden av livet. Men jag vill relativisera det ännu mer. Om jag alltså säger att vi inte är ditten och datten innebär det inte att vi saknar idiomatiska sätt att reagera på olika situationer eller att vi inte har en smak för A eller B. Vi är formade av våra olika erfarenheter, och därmed skiljer vi oss från varandra inom vissa gränser. Nej, det jag menar är att det vi bär med oss sätts i spel på olika sätt i olika situationer och omgivningar. Vissa delar av mig visar sig helt enkelt inte för dig, för de aktiveras inte just nu. Att säga att jag är en människa här och en annan där är kanske att överdriva, men det ligger inte så långt från sanningen som man kan tro.

Frågan är alltså felställd, liksom de tre följande om kärnvärden, prioriteringar i livet och behov inom en relation. Vad är viktigast för mig? Tja, vad ska man svara? Kärlek? Trygghet? Stimulans? Bekräftelse? Det beror på så många parametrar att om man försöker räkna upp dem blir undantagen och reservationerna fler än svaren. Vad behöver jag i en relation? Det beror på vem jag är med och varför - bland annat. Ställer man upp en önskelista kan man nog inte bli annat än gruvligt besviken. Många teoretiserar så om sig själva och om kärleken i stället för att gräva där de står. Vad gör man med ett förhållande som inte motsvarar ens förväntningar? Vanligt är att man drar när det börjar skava. Sen går man till nästa förhållande och överger även det när man blir snopen över att det inte blev som man hade önskat. Att fråga sig vem man är är att sätta vagnen före hästen, vill jag påstå. Den minsta enheten i ett förhållande är inte en person utan två. Så stryk det där med vem du är och undersök i stället vem du är i förhållande till din partner. Och riv önskelistan.

Jag ska inte gå närmare in på resten av frågorna under punkt 1. Låt mig bara säga att det är bra med självinsikt, men obra med en självrannsakan som ska utmynna i den här sortens stelbenta uppräkningar om man inte vill sätta in en kontaktannons i Kamratposten. Över i stället till råd nummer 2. Älska dig själv. "Det här låter som den största kliché mänskligheten känner" skriver Sex Geek, "men"- Ja, just det. Det är verkligen en totalt innehållslös klyscha. Den enda person jag har träffat som älskade sig själv var en man som så älskade sig själv att han inte kunde älska andra. Om man menar att man ska hand om sig själv är jag med, och Sex Geek antyder att det är det hen menar. Men det osar självupptagenhet och kokbokslösningar på komplexa problem. Finns det några oklara punkter i listan under punkt 1? Ja, då ska man liksom fixa till dem genom att skriva dagbok, meditera eller gå i terapi - vad som helst duger tydligen, bara man får spika upp sina 95 teser om vem man är på monogamins domkyrkoport. Jag hoppas att ni slipper ge er in i en relation med en sån människa.

Råd 3. Var lycklig ENSAM är nog det dummaste hittills. Sex Geek driver här tesen att bara den som är lycklig i enrum kan bli lycklig med andra. "Ens lycka ska inte hänga på andras närvaro i ens liv eller sovrum", kan vi läsa, för "det är inget förhållande utan ett medberoende". Så fint. Du är bara en liten krydda i min tillvaro, älskling. Pyser du så mår jag precis lika bra ändå. Att jag skulle erkänna att jag behöver dig och skulle sörja dig om du försvann finns inte på min polyamorösa karta.

Denna beröringsskräck. Denna stolta ensamhet. Den andas libertarianism, ni vet "vi äger oss själva". Men att våga medge att vi behöver varandra måste inte vara synonymt med att böja sig för den traditionella tvåsamhetens alla ukaser, inte att ge efter för heteronormer och kärnfamiljkramande, som jag skrev i ett annat sammanhang. Nej, Sex Geek, du har fel. Vi hör ihop. Klockan klämtar även för mig.

Råd 4. Kommunicera. Ärligt.
Visst, det låter ju bra. Men läser man vidare stöter man på ännu ett poly-mantra: "brutal ärlighet". Själv föredrar jag kärleksfull ärlighet, men det är förstås inte lika creddigt. Nej, brutal ärlighet är mer rock'n'roll, något bara en fri själ som står utanför alla konventioner har på sin repertoar. Det är ack så pubertalt. "Jag kan lova dig att om du behåller grejer för dig själv så får du problem", skriver Sex Geek. Som om man inte kan kommunicera utan att vara hänsynslös. Men visst, om man mår dåligt ska man säga det. Om man älskar någon kan man också säga det. Och om man är hungrig kan man äta nåt. Är man i stället törstig bör man dricka, och är man trött kan det vara ett tecken på att man bör sova. Tack, nu tror jag att jag vet hur jag ska göra!

Nästa råd är en repris: 5. Vet vad du vill. Fler önskelistor. Själv vill jag ha ett Märklintåg, en brun pyjamas med långa ärmar och en helårsprenumeration på Kalle Anka. Eller nja, det var visst min önskelista när jag skulle fylla åtta. Jag fick ingenting av detta. Så småningom lärde jag mig dock att onanera, vilket inte var så dumt. Den här listan är bra onanimaterial för den som trängtar efter ett flersamt liv - inget mer.

Råd nummer 6. Sikta på innehåll, inte form är smått paradoxalt. Vad är icke-monogami? En form. Vad är innehållet? Relationen, det vill säga individerna, känslorna, praktiken, samspelet. Men rådet är ett försök till återtåg från önskeslistorna. Tro inte att du ska få vad du drömmer om, liksom. "Tänk på polyamori som ett sinnestillstånd av öppenhet inför kärleken i vilken form du än må möta den, och ta sen ansvar för att hantera detta överflöd när det kommer till dig", skriver Sex Geek. Detta är bättre än att "hålla fast vid ett visst recept som du tror är idealiskt" fortsätter vår guru. Ja, som flersamhet. Eller tvåsamhet. Eller relationsanarki.

Råd nummer 7. Var snäll går ut på att man ska uppföra sig hyfsat och ta ansvar för varandra. Bra där. Men jag tycker nog att sånt får räknas som en lägstanivå för all mänsklig interaktion, och varför det skulle vara specifikt för polysar vet jag inte.

Samma sak gäller råd 8. Ha säkrare sex. Det är alltid en bra idé.

Råd 9. Var stark. är ungefär lika begåvat som att råda någon att känna sig snygg. Exakt hur gör man för att vara stark - och varför får man inte vara svag? Nej, det är obegripligt, men den här punkten är egentligen en varning. Går man ut med att man är icke-monogam får man finna sig i att komma ut gång på gång och ofta mötas av oförstående och fördömanden. Men det klarar man förstås bara man kommer ihåg att vara stark. Antar jag att Sex Geek menar.

Äntligen har vi kommit till punkt 10. Låt dig föras med. Här får vi återigen rådet att skippa alla förväntningar och mallar och ta det som bjuds. För att kunna håva in gotterna fordras ett öppet sinnelag, lär vi oss här. Ja, livet är ett enda smörgåsbord och kärleken kommer när man minst anar den, precis som i en Harlekinroman. Men det fina i kråksången är att den som är icke-monogam just är så där öppen och mottaglig, tror Sex Geek. Det tror inte jag. Jag tror att den som är öppen för kärleken kan finna den i vilken relationsform som helst.

Kära Sex Geek. Du vill så väl. Du är en så insiktsfull, autonom, stark, självälskande, hänsynsfull och radikal person att du förmodligen lever ensam eftersom ingen står ut med dig. Om du ger mig din adress ska jag skicka ett Märklintåg. Eller nja, du får nog en pyjamas så att du kan fortsätta att drömma, ostörd av en verklighet du inte förstår. En där människor är lite mer komplicerade och krångliga än du vill. En där de behöver varandra. En där formen är ointressant.