lördag 9 augusti 2008

Borgerlig hormoslyr

Vad är avknoppning? Jag citerar NE: "avknoppning ger upphov till ny förekomst av något. Som ekonomisk term kan ordet t.ex. betyda att ett nytt företag bildas av en division eller avdelning inom ett större företag."

Avknoppning är alltså att något nytt skapas, inte att en gymnasieskola byter ägare. Där kommer ju verksamheten att bedrivas som förut, fast nu med möjligheten för ägarna att stoppa skattebetalarnas pengar i egen ficka. Och ju mer skolan sparar in på läromedel etcetera, desto rikare blir ägarna. I det moderatstyrda Täby blev som bekant Tibble Gymnasium kapat av rektorn och några andra, i strid med såväl elevernas som lärarnas önskan. Kommunen hade dessförinnan investerat 50 miljoner i en upprustning - allmänna medel som de nya ägarna kunde tillgodogöra sig. De fick dessutom plugget till vrakpris eftersom det bara var själva skalet de betalade för. Sånt är inte avknoppning, det är avlövning av en kommunal verksamhet och borde vara åtalbart. Tacka Filippa Reinfeldt et al. för det. Vi får väl se om det blir någon Lex Tibble - men det vore nog att hoppas på för mycket.

USA sprutade Agent Orange över Vietnams skogar för att ingen skulle kunna gömma sig där. Det var en miljökatastrof av stora mått, men i vällovligt syfte, liksom, så att Vi kunde besegra Dem (och i god filantropisk anda hjälpa dem att exploatera deras naturtillgångar). Borgerliga politiker leker också att deras nedmontering av folkhemmet, det som Dan Josefsson har kallat en statskupp i slow motion, är för allas vårt bästa. Fri företagsamhet, bra för Sverige, som den gamla SAF-parollen löd.

Visst, vi har en princip om näringsfrihet i vårt land, men den måste balanseras mot, i skolornas fall, barns och ungdomars rätt till utbildning - och risken att skattemedel "flödar förbi eleverna till ägarnas vinstkonton", som bloggaren "En liten tant" skriver i sin kommentar till en artikel i Dagen som tar upp ämnet. I USA är det förbjudet att använda skattebetalarnas pengar till friskolor, som alltså får klara sig med avgifter och privata medel, forsätter "En liten tant" - läs hennes utmärkta blogginlägg!

Svenska Dagbladets ledarredaktion tycker att vi måste "bejaka friskorna", detta med anledning av att moderaterna har presenterat sju förslag för att "öka valfriheten" i skolan. Bakgrunden till förslaget, skriver SvD, är "s-styrda" Gävle kommuns nej till en friskola. Men SvD och moderaterna ljuger: i själva verket stod alla partierna bakom nejet (fortfarande enligt ELT). Förtrytelsen är alltså spelad och bara ett svepskäl för att få fortsätta nedmonteringen av folkhemmet.

Men moderaterna står inte oemotsagda. Faktiskt protesterar representanter för både folkpartiet och kd, vilket står att läsa i Dagenartikeln ovan. Och DN:s ledarskribent Johannes Åman påpekar att Reinfeldts tal om att "friskolorna inte är ett egenvärde" rimmar illa med hur moderaterna i utbildningsutskottet hanterar frågan, genom att bara lyfta fram det som talar för friskolor och avknoppning och avfärda kritik från bl.a. SLK (Sveriges kommuner och landsting)och Statskontoret.
DN avslutar: "Den som låter sig förblindas av en allmänt positiv syn på friskolor och bagatelliserar seriös kritik mot hur kommunala skolor förvandlas till privata sätter inte kvaliteten före driftsformen."

Problemet med Åmans inlaga är bara just denna sista formulering, "låter sig förblindas". Moderaterna går in i det här med vidöppna ögon, eller låt oss kalla det Eyes Wide Shut: de väljer att blunda och hoppas att ingen ska genomskåda dem. Därför är det extra viktigt med journalister som Dan Josefsson.

Förresten: Får jag starta en grundskola med särskild undervisning i ateistiska tankesätt? Det står ju i läroplanen att värderingarna ska bygga på "den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism". Antagligen skulle jag få avslag om jag som motto hade "ateistisk tradition och österländsk humanism". Det är ännu en anledning att rösta på Feministiskt initiativ, som vill avskaffa den paragrafen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra inlägg! Lysande rubrik!
Tack för hedrande omnämnande.