tisdag 5 augusti 2008

Kunskapstillskott

Vad kostar det att göra en svensk? Jo, en 19-åring har i runda slängar kostat samhället och föräldrarna fyra miljoner. Om vederbörande flyttar utomlands förlorar vi alltså motsvarande belopp, kan man säga. Och omvänt - de som kommer hit i vuxen ålder är vandrande presenter. Det bör man tacka för och framförallt ta tillvara.

Läs hela artikeln här.

2 kommentarer:

Håkan B sa...

Låter cynisk att värdera sina barns "skapelse" i kronor och ören..efersom vi aldrig vet i vilken mån dessa skapelser kan generera fortsatta inkomster eller kostnader, så är ju resonemanget ganska ointressant sett på en livstid, eller hur?

Niklas sa...

Jag förstår vad du menar, men nu var hela vitsen med uträkningen att påpeka det som egentligen inte skulle behöva påpekas: att de av många oönskvärda inte ska ses som en belastning utan som en tillgång.

Uttrycket "brain drain", kunskapsflykt, är ju en beteckning för den minskning av akademiska och intellektuella resurser som uppstår som en konsekvens av exempelvis dåliga karriärmöjligheter för svenska IT-utbildade. Nu tror jag inte att kunskapsflykt är något stort problem för Sverige, men det omvända, kunskapstillförsel, uppmärksammas för lite, och därför är artikeln i ETC en bra påminnelse.