lördag 15 maj 2010

Åke Green och Lars Vilks

Så här uttryckte sig pastor Åke Green 2003 (korrfel och grafiska konstigheter i original):

Genom att legalisera då partnerskap mellan män och män och mellan kvinna och kvinna, så kommer det att skapa katastrofer helt enkelt. Utan dess like. Vi ser följderna redan av det här. Vi ser det genom AIDS som sprider sig. Nu är inte alla AIDSsmittade homosexuella, men det har uppstått på grund av detta en gång i tiden och sedan kan naturligtvis oskyldiga människor bli smittade av denna hemska sjukdom utan att för den skull ha någonting med det som ligger bakom i detta vad gäller homosexualitet.

Bibeln tar upp här och undervisar om dessa abnormiteter. Och sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer till och med att våldta djuren. Inte heller djuren går fria från människans sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan till och med det kan man ägna sig åt.

Gosseskändare. Redan då bibeln skrevs visste Herren vad som skulle ske. Vi har upplevt det här och upplever det och vi förfasar oss över det. Och Paulus talar i första korintierbrevet ett och tio om perversa människor. Och perversa människor är översatt från grundtexten som säger ’en som ligger med pojkar’. En som ligger med pojkar är perversa människor som då bibeln talar om. Nu vill jag understryka att alla homosexuella är inte pedofiler. Och alla homosexuella är inte perversa. Men man öppnar ändå porten till förbjudna områden och låter synden få fäste i tankelivet. Och den som är pedofil i dag börjar inte som sådan. Utan började helt enkelt med att byta sitt umgänge. Det var så det började. Och att vara trogen i ett homosexförhållande är inte på något sätt ett bättre förhållande än där man byter partner varenda dag. Det är inget bättre förhållande. Utan det är lika föraktligt i Guds ögon.

Frivilligt lämnar jag renheten och tar emot orenheten. Medvetet bytte de säger Paulus. Homosexualitet det är någonting sjukt. Det är alltså en frisk och ren tanke som blivit utbytt mot en besmittad tanke. Där ett friskt hjärta som blivit utbytt mot ett sjukt hjärta. Det är så man har gjort. Där en frisk kropp som har blivit ödelagd på grund av ett byte säger Paulus… Är homosexualitet något man väljer, svar ja. Man väljer det. Man är inte född till det. Man väljer det här helt enkelt. Man byter ut det. Det är absolut på det sättet för annars skulle det vara svek mot människor.

Var det här hets mot folkgrupp? Högsta Domstolen ansåg inte det i sin dom:

Vid en samlad bedömning av omständigheterna – mot bakgrund av Europadomstolens praxis – i ÅGs fall är det till en början klart att det inte är fråga om sådana hatfulla uttalanden som brukar kallas hate speech. Detta gäller även det av hans yttranden som får betraktas som mest långtgående där sexuella abnormiteter beskrivs som en cancersvulst eftersom uttalandet, sett i belysning av vad han sagt i samband med detta i sin predikan, inte är sådant att det kan anses uppmuntra till eller rättfärdiga hat mot homosexuella.

Green talar om "oskyldiga människor" som blivit smittade. De homosexuella som blivit hivsmittade är uppenbarligen skyldiga. För man är ju inte född till det, man väljer det, säger han. De har liksom valt att bli "en cancersvulst på hela samhällskroppen". Att han nämner pedofiler i samma andetag ska inte tolkas som att alla homosexuella är pedofiler. Nej, han råkar bara nämna homosexualitet och pedofili i samma andetag. Och så säger han att ett homosexuellt förhållande bör likställas med inget förhållande alls, men någon som byter partner varenda dag.

Åke Green friades eftersom yttrandefriheten ansågs gå före lagen om hets mot folkgrupp - visserligen inte enligt svensk praxis, men på grund av Europadomstolens avgöranden när det gäller "hate speech". Många blev förstås upprörda, inte minst jag. Var inte det här en hatpredikan så kan man undra vad som är det.

Lars Vilks har inte ens blivit polisanmäld för hets mot folkgrupp, vad jag vet. Det är inte precis förvånande i ljuset av HD:s dom ovan, och säkert helt rätt. Men jag ser ingen kvalitativ skillnad på hans så kallade provokationer och Greens predikan, bara en kvantitativ. Båda uttrycker en stark ringaktning mot en utsatt grupp. Om Green hade predikat mot muslimer hade han kanske blivit fälld, förutsatt att han inte bara ville upplysa vad Bibeln har att säga mot orättfärdiga. I all oskyldighet. Hade han i stället använt samma ord om funktionshindrade hade ingenting hänt, för de är ingen "samhällsgrupp".

Föga förvånande vill Sverigedemokraterna avskaffa lagen om hets mot folkgrupp. Detta motiverar Jimmie Åkesson med att han "som svensk" inte kan omfattas av lagen, och då är den "trams". Att lagen är till för att skydda redan utsatta grupper har han inte förstått, eller så tycker han verkligen att "vi svenskar" är utsatta. Ja, det senaste förefaller faktiskt troligt, för säga vad man vill om Åkesson, men korkad är han inte. Han vill nog bara få lite mer svängrum för att uttrycka sina åsikter.

Men alltså, det här med yttrandefrihet... I dag berättar t.ex. Helsingborgs Dagblad att Vilks bostad har utsatts för ett misslyckat brandattentat. Detta får ledarredaktionen att skriva så här:
Det är naturligtvis helt oacceptabelt och i yttrandefrihetens namn måste Lars Vilks få allt det skydd han behöver. Att många upplever honom som provocerande och känner sig kränkta av det han menar är konstnärlig frihet är en annan sak. De måste möta Lars Vilks med argument. Men han har rätt att säga det han säger och göra det han gör. Samhället måste vara tydligt med att man inte med våld kan tysta sådant man ogillar.
Är alltså ett antal islamistiska fanatiker lika med "samhället"? Det var sannerligen en nyhet för mig. Yttrandefrihet definieras så här av Nationalencyklopedin: "frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Varje medborgare är enligt regeringsformen (RF) gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet" (min kursivering). Yttrandefriheten är alltså till för att skydda den enskilde mot staten. Det verkar många ledarskribenter inte förstå. Åke Green åtalades och fälldes i lägre instanser, och utsattes alltså därmed för en potentiell kränkning av yttrandefriheten av staten. Vilks är inte åtalad, ens för förolämpning eller förtal.

Att muslimer är en utsatt folkgrupp går inte att betvivla. Det man kan ifrågasätta är om de därmed ska tillerkännas särskilda rättigheter som grupp, ungefär som samerna. Ska de ges en viss autonomi, till exempel rätten att själva avgöra skilsmässoansökningar och krav på underhåll? Liberala förespråkare för mångkulturalism, som Will Kymlicka, anser det. Jag håller inte med, däremot måste vi motverka de strukturella, institutionaliserade former av förtryck som drabbar vissa grupper. Kampen mot diskriminering, mot patriarkala och andra maktordningar måste föras med alla till buds stående medel. Vilks ser sig nog som en rebell, en underdog. I själva verket bidrar han bara till det strukturella förtrycket av muslimer. Det är inte ett dugg bättre till sitt innehåll än Greens avskyvärda predikning mot homosexuella. Jag tänker inte ge mitt liv för hans rätt att framföra sina åsikter. Inte heller tänker jag bryta min lans för Sverigedemokrater, för självutnämnda helare och medier, för kreationister, rabiata vaccinationsmotståndare eller Jehovas vittnen som är beredda att offra blödarsjuka barn på religionens altare. De behöver inte mitt stöd, för de är inte utsatta grupper. Andra kan få citera Voltaire och röras till tårar av sitt ädelmod. Men att förfäkta idiotiska idéer är inte ett dugg förbjudet i sig. Det har det aldrig varit.

1 kommentar:

Skatan sa...

Väldigt tankeväckande!
Håller med fullständigt att Vilks inte är bättre med sin provokation mot muslimer än Greens predikan mot homosexuella. Och att man borde "ropa ut det högt". Han valde provokationsoffer för att själv komma i blickpunkten. Och visst har han blivit känd. Men knappast som konstnär.

Ynkligt! Men rätten har han ju att uttrycka sig på det här sättet (enligt citatet från Nationalencyklopedin (eller har jag missförstått din tankegång här?)
... verkar det som, liksom Green, i yttrandefrihetens namn.