tisdag 14 oktober 2008

Riktiga karlar våldtar

Jag läser Trollhares inlägg om kvinnovåld och SvD:s artikel om Kvinnofridslinjen. Det är sorgliga nyheter, även om det alltid är bra att problemet uppmärksammas. Enligt BRÅ ökar kvinnomisshandel, hatbrott och sexualbrott. Bara en del av ökningen kan tillskrivas en ökad anmälningsbenägenhet - så vad beror ökningen på? Fenomenet är inte precis begränsat till Sverige, se här hur det ser ut i USA. Och inte blir det bättre med ökad ålder, se bara Brottsoffermyndighetens rapport OFRID? Våld mot äldre kvinnor och män - en omfångsundersökning i Umeå kommun. Även äldre män utsätts för våld, men "[k]vinnokön är den tyngsta riskfaktorn för utsatthet bland faktorerna hög ålder, sjukdom och kön".

Förklaringen till våld mot äldre kvinnor är till stor del strukturell, skriver rapportförfattaren: "Strukturellt våld är den i samhällsstrukturen inbyggda ojämlikheten i makt och livsmöjligheter mellan olika grupper bland annat mellan kvinnor och män. Det finns fortfarande en fundamental ojämlikhet i livsvillkor mellan äldre kvinnor och äldre män. Konkreta exempel är att äldre kvinnor i betydligt större utsträckning än äldre män:

- lever i ekonomisk fattigdom, med ytterst låga pensioner,

- är politiskt fattiga, saknar makt, inflytande och förmåga att överklaga myndighets beslut,

- står ensamma med tungt vårdansvar för en sjuk partner,

- har sämre hälsa och funktionsförmåga; kvinnors högre medellivslängd är i huvudsak år av ohälsa,

- behöver den offentliga äldreomsorgens insatser och därför drabbas i högre grad av åtstramningen inom äldreomsorgen."

Om alltså misshandel, våldtäkter och hatbrott ökar, och om nu våldet till stor del är strukturellt betingat är det kanske inte alltför långsökt att tänka sig att något i samhället har förändrats till det sämre. Men vi som är så jämställda och fördomsfria? Ingen är väl till exempel rasist nuförtiden - ja, utom nassar och Sverigedemokrater, såklart. Kan tyckas. Men skenet bedrar. Om det inte längre anses tillåtet att uttrycka främlingsfientlighet öppet så kan det ske på andra sätt. Sverigedemokraterna säger till exempel så här i sitt program:
"Ett befolkningsmässigt homogent samhälle har bättre förutsättningar att nå en fredlig och demokratisk utveckling, än en heterogen statsbildning. Därför förespråkar sverigedemokraterna en restriktiv invandringspolitik, liksom att samhället på alla sätt ska uppmuntra en ökad återvandring. Dagens situation med kulturellt främmande enklaver i de flesta städer är inte hållbar. Ingen integrationspolitik i världen skulle klara av att integrera så många människor på så kort tid som behövs. Det bästa både för svenskarna och för de invandrare som inte kunnat anpassa sig till samhället vore om många invandrare återvänder till sina hemländer."
Man delar alltså upp befolkningen i "svenskar" och "invandrare", ser invandrare som ett problem och förespråkar att de ska flytta härifrån. Jag överlåter åt den reflekterande läsaren att bedöma om detta är förenligt med SD:s tal om mänskliga rättigheter till alla.

Kommer ni ihåg debatten om "blattesvenska" för några år sen? (Jag påmindes om den i går, när Rickard Jonsson, som skrivit boken Blatte betyder kompis, föreläste på Peddan.) I upprörda ordalag ifrågasattes bland annat ordet "guss" som införts i SAOL. Ordet kommer från turkiskans "kiz" som helt enkelt är samma sak som "tjej", (vilket vi har lånat in från romani). Det används inte nedsättande, utan är lika beskrivande som "tjej". Men Nima Daryamadj skrev på skoj i City att ordet påminner om persiskans "gooz", fjärt. Detta lockbete svaldes med hull och hår av Ebba Witt-Brattström som skrev att "Förutom att det alltså kan såra kvinnor med persisk bakgrund att bli kallade 'pruttor' så kan man fråga sig om svenskan behöver ännu fler nedsättande ord för människa av kvinnokön." Och så började hon yra om en svensk litterär kanon, om blattesvenskans underlägsenhet etcetera. Och många hakade på. Stackars blattar - de har ett utarmat språk! Att sagda blattar ofta talar två eller tre språk flytande hör liksom inte hit. Att forskning om tvåspråkighet visar att tvåspråkighet är en fördel hör inte hit. Nej, vi måste erbjuda svenskan och svenskheten som en present till stackarna från Utomnorden och Utom-EU. Det är snällt av oss.

Vi är en snäll nation. Svenskar är positiva till blattar, säger de i surveyundersökningarna. Ja, de säger det, för de vågar inget annat. Men när Mehdi söker jobb får han nobben. Det är en annan sak. När Ulla söker chefsjobbet får hon inte det. Det är en annan sak och beror alls inte på att hon är kvinna. När Ulf vill gifta sig med Krister får de inte det. Men det beror inte på homofobi. När Pelle spöar upp Anna beror det inte på att hon är kvinna. När Therese blir våldtagen är det inte för att Yngve ser sin makt ifrågasatt. Han blev bara så kåt.

Vi är bra. Vi våldtar inte. Inte ens knuttar våldtar, se bara hur Bikers mot våldtäkt resonerar. De samlar ihop pengar till kvinnojourer och markerar att riktiga karlar inte våldtar. Jättebra. Men de missar liksom en sak: det är helt vanliga män som misshandlar och våldtar helt vanliga kvinnor i helt vanliga hem. Våldtäktsmannen är ingen svartmuskig typ som hukar i en buske, liksom. Våldet är inbyggt i systemet. Och att det är ett system som konsekvent missgynnar stora grupper kan i alla fall jag inte betvivla. Men vill man göra det lätt för sig så ser man världen i dikotomier, exempelvis europeisk upplysning och muslimskt mörker. Då får man också ett handlingsprogram.

Uppdatering: Nu har jag skrivit en uppföljning till det här. Man vill ju vara konstruktiv.

9 kommentarer:

Robert Cumming sa...

Vad beror denna ökning på då? Du började som om du hade en teori, men det kom ingen. Jag vill veta vad du tycker. Är det globaliseringen som är problemet? Finns det kopplingar till senare familjebildning, könsbalansen på olika arbetsplatser, medielandskapet, Internet eller 11 september?

Niklas sa...

Du har rätt: jag kroknade halvvägs. Jag återkommer när jag inte har tre barn som kravlar över tangentbordet.

Anonym sa...

Är det helt vanliga män?
Minns du den här rapporten?
http://www.tinyurl.se/z-2lpi

Ulla

Niklas sa...

Det är helt vanliga män som våldtar, ja. SCB:s rapport, som jag själv har länkat till i ett tidigare inlägg, handlar om grovt och dödligt våld.

Hur det står till med "lindrigare" misshandel framgår inte av rapporten, men en sak kan man konstatera, och det är att det bakomliggande temat för misshandel och våld som drabbar kvinnor är att kvinnan ifrågasätter eller "hotar" mannens makt - vare sig detta ifrågasättande eller hot tar sig konkreta uttryck eller är ett föreställt hot i våldsverkarens medvetande. Mannen reagerar alltså genom att försöka återta sin överordnade position med våld.

Anonym sa...

Då har jag haft tur som bara stött på ovanliga män. Skämt åsido, att våldet ökar är tragiskt.
Gjordes inte intervjuer ganska nyligen bland skolungdomar som visade på ganska skrämmande attityder? Många tyckte att klädsel och uppträdande gjorde att "hon får skylla sig själv". Det låter lite som en återgång till 60-talet.
Men vad finns det för belägg för att det är "vanliga män"? Med vanliga män i bemärkelsen majoriteten av män. För det är väl det som begreppet måste innebära – att majoriteten av de män man möter är potentiella våldtäktsmän? Det tror jag inte på och jag trodde inte på det när Eva Lundgren först hävdade det.
Att det finns strukturer som skapar ojämlikhet är ju självklart, men det är inte nyckeln till att förklara allt samspel mellan människor på individnivå. Män utövar mest våld, men det våld kvinnor utövar mot sina män och sina barn exponeras inte lika ofta. Våld i samkönade relationer kan vara svårt att inordna i det här ”kvinnors underordning och mäns överordning”. Sen är den psykiska misshandel som förekommer i många relationer ofta lika förödande som den fysiska.
Ulla

Kulturbäraren sa...

Menar du att det inte finns vare sig svenskar eller invandrare? Eller vad är problemet? Sd anser att även invandrare kan bli svenskar.

På vilket sätt ser sd invandrare som ett problem? Varför hade sd större andel invandrarkandidater än SAP och de flesta borgerliga partierna i kommunvalet 2006?

Ska inte personer som saknar asylskäl, som inte vill anpassa sig till Sverige och/eller som begår grova brott inte utvisas? Är det din åsikt?

Exakt vad är det som strider mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna? Bara lite floskler igen, eller?

Niklas sa...

Ulla: Det jag menar med att det är helt vanliga män är två saker. Antalet våldtäkter är på tok för högt för att man ska kunna avfärda våldtäktsmän som "störda" eller vad man nu ska kalla dem. Det innebär inte att det bland våldtäktsmännen inte finns de som är störda. Det innebär heller inte att varenda man är en potentiell våldtäktsman.

För det andra kan man faktiskt säga att jag och alla andra män som inte våldtar på sätt och vis drar nytta av våldtäkterna genom att de injagar skräck i kvinnokollektivet och därmed gör kvinnorna fogligare. Det är bland annat detta som brukar klassificeras som radikalfeminism. Jag vet inte om Eva Lundgren har uttryckt sig som du beskriver, men hon är en stolle som yrar om hemliga sekter som slaktar barn, så hon är ingen lämplig representant för radikalfeminismen.

Radikalfeminismen har varit viktig, eftersom den förde in det privata och personliga i politiken, såg att maktstrukturerna inte bara återfinns i den stora världen utan även i den lilla. Däremot har den en tendens att fastna i essentialism och livmodersfeminism, vilket känns såå sjuttiotal.

Niklas sa...

sd-väljare: Jag menar (förenklat) att språket inte är ett neutralt instrument med vilket vi beskriver en objektiv verklighet. Språket skapar i stället denna verklighet. Det är denna kunskapssyn som brukar kallas för "den språkliga vändningen". Genom att dela in befolkningen i två kategorier: "svenskar" och "invandrare", så skapar vi ett motsatspar som till synes förklarar något - men vad? Vad är "invandrare"? Vad har till exempel en högutbildad ryss som har sina barn i Lilla Akademin gemensamt med en nyanländ irakier från en liten by på landet? Vad har en norsk överläkare på KS gemensamt med en före detta amerikansk desertör från Vietnamkriget? Och vad är en "svensk"? Någon som är född av två blonda och blåögda svenska föräldrar med rötter i Skånes mylla? Ta då samma svensk och placera den i en förort till en storstad i Kinas inland. Svensken blir då kanske en långnäsa eller möjligtvis europé - en avvikare och invandrare.

Så nej, det "finns" inte svenskar och invandrare - det är kategorier som vi skapar genom att benämna dem. Och som med de allra flesta andra dikotomier så är den ena polen i motsatsparet överordnad den andra. Att gång efter annan peka ut någon som invandrare är rasism. Att klumpa ihop en heterogen grupp människor under samma benämning är rasism. Det är det första steget.Att hävda att denna grupp innehåller individer som orsakar problem och därigenom kasta en skugga över gruppen som helhet är rasism. Det är det andra steget. Att hävda att "alla har sin etnicitet/kultur/nationalitet, men att de mår bäst av att inte beblandas är rasism. Det är det tredje steget. Att med hänvisning till föregående resonemang kräva att de bör återvända är rasism. Det är det fjärde steget. Att förfölja dem för att få dem att försvinna härifrån är rasism. Det är det femte steget. Att handgripligen kasta ut dem eller mörda dem är det sjätte. Jag anser att vi inte bör ta det första steget på detta sluttande plan.

Anonym sa...

Om vi inte får placera in individer i olika grupper, t.ex. invandrad i Sverige, då blir ju allt individens ”fel”. För nåt år sen presenterades en studie om integrationsproblem bland somalier. Tydligen var arbetslösheten ovanligt stor i den gruppen. Det framkom att bruket av kat var utbrett. Ska man då inte få resonera i termer av att inom gruppen somalier finns personer med missbruksproblem? Ska man inte få ha riktade åtgärder som kan ändra på attityderna inom just gruppen somalier till bruket av kat? Det finns verkliga problem som beror på kultur, tradition och/eller religion. Ta de omskrivna ”hedersmorden”. Hur ska man hantera den frågan utan att klart definiera vad det rör sig om? Hjälper vi dessa unga kvinnor och män (pojkarna glöms ofta bort) om vi relativiserar och säger att det är samma sak som när fulla svenska män klår upp sina kvinnor?
Och sen det där med dikotomier. De förutsätter inte alls över- och underordning, bra eller dåligt. Det förutsätter bara att man inte kan tillhöra båda grupperna.
Om vi inte fick generalisera skulle vi inte kunna orientera oss i tillvaron.

Ulla