onsdag 6 juli 2011

Till kritiken av Ohly

Jag är inte speciellt fäst vid Lars Ohly, men retar mig rejält på såväl Katrine Kielos som Dagens Nyheters angrepp på hans tal och person i dag. Tongångarna är inte precis nya, ska sägas: Ohly är lättsinnig med skattebetalarnas pengar och föreslår dyra reformer utan finansiering. "Ansvar är i stället att spendera pengar man inte har", skriver Kielos ironiskt. "Vänsterpartiet [har] som vanligt lättare att kortsiktigt spendera pengar på dyra reformer än att skapa förutsättningar för långsiktig välfärdstillväxt", skriver DN.

Men vem är det som slösar med skattebetalarnas pengar? Alliansens jobbskatteavdrag kostar 80 miljarder varje år, "pengar som skulle räcka till 240 000 heltidsarbeten inom välfärden", påpekar Kommunalarbetaren. Och inga sysselsättningseffekter går att förmärka (läs mer om detta hos Alliansfritt Sverige). Vem är det som slumpar bort våra skolor, vårdinrättningar och hyresrätter till underpriser? Tala om ansvarsfull politik.

En vänster utan Ohly, hoppas DN på. För han har ju inte varit framgångsrik i valen. Och detta beror nog på att han aldrig riktigt tog avstånd från kommunismen. Nä, han har förstås alltid velat ha det som i Kina eller Ryssland. Jag vet inte hur många gånger Fredrik Reinfeldt har tagit avstånd från Gösta Bohmans försvar för Vietnamkriget, men det är klart, partiet har ju bytt namn. Så det är En Helt Annan Sak.

Kielos skriver så här:
Klyftorna ökar, fattigdomen sprider sig, 350 000 mäniskor är arbetslösa, skattesänkningarna äter barn, vinsterna är privata, skulderna är gemensamma, kvinnor har lägre lön och mindre makt - vi är vänster, so let's all commit suicide!
Det var ju väldigt lustigt. Låt oss ta livet av oss eftersom det finns orättvisor. Fast jag tror knappast att det är vare sig klassisk vänsterretorik eller Lars Ohlys mening. Kvinnor har lägre lön och mindre makt, men detta gäller förstås inte kvinnliga ledarskribenter. De kan skrocka åt att klyftorna ökar och fattigdomen sprider sig. Kielos cynism är motbjudande.

Om nu Vänsterpartiet har låga siffror i opinionsundersökningarna, tyder det inte på att deras politik är dålig? "Är det något Vänsterpartiet behöver för att åter vinna relevans i svensk politik så är det en förnyelse där det politiska innehållet breddas och man vågar förhålla sig till världen som den ser ut i dag", är DN:s recept. Vänsterpartiet borde vara tacksamma för den medicinen, ungefär lika tacksamma som Harold Shipmans patienter. Ja, låt partiet glömma bort tröttsamma gamla paroller om rättvisa och så. De kanske ska ägna sig åt lite förtäckt rasism i stället genom att falla in i kören av Timbroröster som problematiserar mångkulturalismen. Så får de säkert väljare.

Som alla vet är det majoriteten som har rätt. Alltid. Och har den inte rätt så äger den i alla fall megafonerna. Den senaste heter tydligen Katrine Kielos. Svenska Dagbladet nästa?

Inga kommentarer: