tisdag 14 april 2009

Antag att de handlar rationellt

Helt kort: Barbro Hedwall skriver i dag i DN om pojkar i underläge. Det är känt sedan länge att flickor presterar bättre i skolan på alla nivåer, men vad beror det på? En teori är att pojkar och unga män känner att akademiska meriter har börjat bli ointressanta. Och kanske har det gått inflation i utbildningar. Kanske är det flickorna som måste kvalificera sig akademiskt till de jobb som pojkarna kvoteras in i? Män har ju av tradition kvoterat in varandra i bolagsstyrelser och på andra högre befattningar.

Antag att pojkarna handlar rationellt. Tja, då finns det väl inget skäl till oro.
Antag i stället att de handlar irrationellt, på bred front. Då bör något göras. Hedwall tycker det senare, och hennes recept är ungefär den gamla vanliga folkpartistiska: "fler lektioner, mer handledning, tätare kunskapstest". Som om det skulle hjälpa.

Och nu ser jag att rottingmajorenvill göra det lättare att stänga av störande elever i grundskolan från undervisning. Så förvånande. Som vanligt målar han med stora, svarta penseldrag upp en skräcksituation i våra skolor. Men jag har ett tips: om man vill undvika att elever stör undervisningen kan man pröva med att ge skolan större resurser, inte mindre. Man kan göra klasserna mindre och kanske återinföra numera bortglömda personalkategorier som kuratorer, skolpsykologer och speciallärare. Fast det kostar pengar, förstås. Att införa straff kostar inget särskilt - utom enskilda elevers psykiska hälsa.

I en bisats nämner Hedwall att antalet män som är professorer fortfarande ligger på 82 %. Tar man områden som ekonomi eller teknik är trenden ännu tydligare. Jag tycker att det här är ett större problem än att färre pojkar väljer att gå vidare till högre studier. Men jag tycker inte att pojkar, oavsett om de handlar rationellt eller inte när de väljer bort högre studier, ska behöva gå ur grundskolan eller gymnasiet med sämre kunskaper. Jag är inte libertarian.

Man kanske skulle undersöka vad pojkarna själva anser. Jag tycker det.

Inga kommentarer: