tisdag 7 april 2009

Förstagångsväljare lågprioriterade i EU-valet, skriver Schyman

Sverigedemokraterna är inte, som nog många tror, ett enfrågeparti. De har tvärtom mycket starka åsikter om exempelvis familjepolitik. Den begåvade läsaren anar säkert redan vilket slags familjepolitik Sd företräder, men jag ska ändå ge ett kort exempel:
Män och kvinnor kompletterar varandra, och därför är också alla barns rätt till en mor och en far av väsentlig betydelse. Oerhört centralt är också att barnens bästa beaktas i alla situationer inom familjepolitikens område. Av dessa anledningar motsätter sig partiet krav från såväl ensamstående som från samkönade par eller polygama grupper om att få adoptera barn. Detta bortsett från specialla fall av anhörigadoption. Av samma skäl motsätter sig Sverigedemokraterna även lesbisk inseminationsrätt. Detta innebär på intet sätt att partiet motsätter sig eller nedvärderar dessa gruppers levnadsval eller läggning.
Nej, inte är Sd emot flator eller bögar, alls icke! De vill bara inte att de ska ha samma rättigheter som heterosexuella. Jag ska inte plåga er med fler citat, den som vill kan själv läsa deras idédokument. Men som sagt: Sd har idéer om det mesta. De är ofta vrickade och helt på kant med vad en demokratisk majoritet tycker (under "Kriminalpolitik" kan man bl.a. läsa att de vill införa straffarbete!), men alltid tilltalar de någon.

Om exakt två månader är det EU-val. Antalet förstagångsväljare är ovanligt stort i år, skriver Gudrun Schyman i Sydsvenskan: det har sedan förra valet tillkommit 588 000 personer! Vore det inte bra om de fick lite information om valet? Vore det t.ex. inte bra med skolval? Såklart, men något sådant planeras tydligen inte. Och vore det inte bra om SR och SVT hade debatter inför EU-valet där inte bara sittande riksdagspartier bjöds in? Såklart! Men "det blir för trångt i studion", så det går inte. Jag tror inte på den motiveringen, och det gör inte heller Gudrun Schyman:
Snarare är det nog så att man inte vill släppa fram Sverigedemokraterna. Men vad får det egentligen för konsekvenser?
Följden blir bland annat att SD inte blir granskade. Men eftersom de ligger nära riksdagsspärren och ger stoff åt nyhetsredaktionerna, kommer de att synas ändå. I de frågor de själva vill. Det faktum att de har ett heltäckande politiskt program synliggörs aldrig. SD får framstå som det enfrågeparti som det faktiskt inte är.
Jag tror inte på taktikten att försöka tiga ihjäl Sd. Den senaste väljarundersökningen tyder på att Centern och Kristdemokraterna åker ur riksdagen medan Sverigedemokraterna kan komma in. Det är skrämmande - ja, det senare, alltså. Men det är en realitet. Det är dags att granska Sverigedemokraternas hela politik, med alla dess stolliga detaljer.

Inga kommentarer: