torsdag 21 februari 2008

Moderna myter

"Föräldrar klarar inte av att ta hand om sina barn längre."
Svar: Inga studier finns som tyder på det.

"Barn har ingen kontakt med sin släkt nuförtiden."
Svar: Barn har aldrig haft så många fasta kontakter med släktingar.

"Föräldrar har inte tid med sina barn."
Svar: Föräldrar har aldrig haft så mycket tid med sina barn.

"Småbarnsföräldrar är så jäktade. Ekvationen går inte att få ihop."
Svar: Ca 40 % uppger att de är jäktade. Bland par utan barn är siffran 30 %.
(De som är jäktade är nyblivna småbarnsföräldrar i karriären i en storstad.)

"Små barn mår inte bra av att vara på dagis."
Svar: Barn som börjar på dagis i ettårsåldern blir mindre allergiska. De får en bättre skolstart. Och de goda resultaten håller i sig, vilket man har konstaterat genom uppföljningar med barn i 13-årsåldern.

"Småbarnsmammor har så dåligt samvete för att de slits mellan jobb och barn."
Svar: Kanske det. Och hur är det med småbarnspappor?

"Svenska män är så jämlika och tar hand om sina barn."
Svar: De tar ut ca 14 % av den samlade föräldraledigheten. Och det gör de framförallt under sommaren samt vid jul och nyår. Heja!

"Det är mycket svårare att vara barn i dag."
Svar: Det är varken svårare eller lättare - det är annorlunda.

Ja, se där några läsfrukter. Det är intressant med pedagogik.

Inga kommentarer: