tisdag 9 september 2008

Föräldrautbildning, suicidprevention och jordens undergång

KI presenterade i går en rapport frånHelena Fabian, Institutionen för kvinnor och barns hälsa. Den visar att lågutbildade, arbetslösa rökare, kvinnor som inte från början ville ha barn och kvinnor som inte talade svenska inte deltar i de föräldrautbildningar som MvC anordnar.

"Avhandlingen visar inga skillnader mellan deltagare och icke-deltagare beträffande förlossningssätt, minnet av förlossningssmärtan, förlossningsupplevelsen, föräldraskapet eller amningens längd. Däremot använde deltagarna mer epiduralbedövning under förlossningen", kan man läsa sig till. Kalla mig naiv, men då kanske det inte spelar så stor roll?

I morgon går jorden under, skriver Dagen. Nej, det gör de inte, men rubriken lyder Forskare: jorden går under i morgon. Jag är inte särskilt orolig, dock. Men om det nu skulle bli så, blir väl Internationella suicidpreventiva dagen rätt överflödig, liksom MvC:s föräldrautbildning.d

Inga kommentarer: