tisdag 15 juli 2008

Mörkertal?

Världens ungdomar är mer troende än man kan tro, skriver Dagen, och refererar till en undersökning av det tyska Bertelsmann-institutet. I länder som Nigeria och Guatemala ber 90 % av ungdomarna dagligen, i USA är siffran 57 %. Men så är USA också det stora undantaget från "västvärlden" skriver Bertelsmann. (Man får anta att Israel, där ungdomarna är ännu mer religiösa än sina föräldrar, inte räknas dit trots deltagandet i Eurovision Song Contest.)

Brittiska ungdomar tror oftare på Gud än de äldre generationerna - men reflekterar mindre över sin gudstro. Hm... Kan det hänga ihop? Hur djupgående teologiska grubblerier ungdomarna bär på i Nigeria eller Marocko (där 99 % tror på ett liv efter döden) framgår inte av pressmeddelandet. Annars är det i Europa som ungdomar är mest sekulariserade, vilket knappast förvånar.

Det skulle vara intressant att se en uppföljande långtidsstudie av ungdomars religiositet. Det brukar vara så att man är väldigt säker på sin sak när man är ung, men att tvivlet på den egna rättrådigheten sätter in ju fler erfarenheter man gör. Erfarenheter som t.ex. visar att man själv kan svika, bedra och sälja ut sina ideal, precis som de vuxna som man alltid har fnyst åt. Låt oss kalla det ödmjukhet.

USA är intressant på många sätt. Här är allmänbildningen skrämmande låg bland folk i gemen; be en amerikan visa Israel på en karta, och han pekar på Australien. Många tror på allvar att evolutionen är en myt, att varje amerikan bör bära vapen och att det är rätt att avliva kriminella. Det är också ett högerkristet land där Arne Imsens mest svavelosande predikningar skulle framstå som beskedliga i jämförelse med många televangelisters.

Och här saknar jag en analys av Bertelsmann. Vad är en "kristen"? Vad har en homosexuell komminister i Svenska kyrkan gemensamt med den djupt troende fångvaktare i Texas som sätter infarten i fångens arm där han ligger på avrättningsbritsen? Vad har unga muslimer i Danmark gemensamt med unga muslimer i Marocko? Hur ser deras världsbild ut, vad har de för socioekonomisk bakgrund, vilken är deras framtidstro? Jag misstänker att upplysning, materiellt välstånd och ökad jämlikhet/jämställdhet i samhället verkar sekulariserande. Om alltså oväntat många ungdomar runtom i världen är (ofta oreflekterat) religiösa så ser jag det som ett tecken på att vi har mycket kvar att göra.

Inga kommentarer: