fredag 13 mars 2009

Heterosexuellt frågeformulär

"När och hur bestämde du dig för första gången att du var heterosexuell?"

Se hela listan här. Den är riktad till kvinnor, men går lätt att applicera även på män.

Inga kommentarer: