torsdag 12 juni 2008

Björklund snubblar vidare

I DN Debatt 12 juni kan man läsa följande rubrik: ”110 miljoner till jämställdhet i skolan”. Det är Jan Björklund och Nyamko Sabuni som lättar på lädret i sin strävan att skapa "Europas bästa skola". Men det kan de inte göra om vi har "världens stökigaste klassrum" och "störst problem i världen med grovt och kränkande språkbruk". (Björklund och Sabuni har alltså granskat skolor i Bogotá, Lagos, Krasnodar, Antananarivo, Port Moresby och Antwerpen. Där sitter de stilla i sina skolbänkar och kallar inte varandra för hora och bög. Det var ett drygt arbete, men ska man påstå något måste man ha ett rejält faktaunderlag.)

Jämställdhet är ett så missuppfattat begrepp, skriver vår duo. Inte handlar det om att alla utbildningar ska fyllas med lika många pojkar och flickor (vem som nu har påstått det). Nej, ambitionen ska vara att alla elever ska utvecklas maximalt "utan att hämmas av könsroller". Med "könsroll" avser de nog de traditionella attityder som uppstår genom socialisation och inlärning. Dagens forskning har kommit lite längre än så, och ser skillnader mellan genus som uttryck för en maktordning. Men låt oss blunda för det - precis som Björklund och Sabuni - och se hur det visserligen gammalmodiga, men ändå hedervärda uppsåtet ska omsättas i praktik.

1/ Alla ska ges samma möjligheter oavsett kön
Det låter ju bra, men förutsätter en strukturell omvandling på makronivå. Traditionellt jämställdhetsarbete i skolorna kommer inte att ge några märkbara resultat så länge kvinnor är underordnade män på alla andra områden i samhället.

2/ Skolan ska vara en trygg arbetsplats
Exakt hur tänker de sig att ordna det? Genom att säga till eleverna att inte svära? Jag misstänker att de drömmer om mer disciplin, kanske rentav Nolltolerans mot oönskade beteenden. Men skolan kan inte bli en trygg arbetsplats med mindre än att den erbjuder alla förutsättningar för delaktighet. Det kräver i sin tur att skolan prioriteras och sätts i fokus när kommunalpolitiker fattar beslut på andra områden. Det kräver mindre klasser. Det kräver insikter i de mekanismer som skapar utanförskap och stigmatisering på grund av klass, genus, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättningar, religion etcetera. Det krävs, kort sagt, ett helt annat tänkande än gammamodig katederdisciplin.

3/ Vi måste lyfta flickornas resultat i matematik
Bra tänkt. Hur ska det åstadkommas? Hur analyserar man det bakomliggande problemet?

4/ Vi måste få pojkarna att prestera bättre i skolan
Bra tänkt. Hur ska det åstadkommas? Hur analyserar man det bakomliggande problemet?
Jo, analysen går ut på att det finns en "antipluggkultur" bland svenska pojkar. Djuplodande analyser som denna utmynnar såklart i något slags övertalningsverksamhet. "Ni får faktiskt skärpa er, gossar. Skolan är viktig!"
Lycka till, säger jag.

5/ Det behövs fler manliga lärare
Varför det? Det kanske kan vara bra om det blir fler manliga lärare i en kvinnodominerad miljö - men bara om det bedrivs ett aktivt genusarbete. Annars kommer de manliga lärarna i exempelvis förskolan att snickra och spela fotboll medan de kvinnliga lärarna läser sagor för barnen. Och allt har bara blivit sämre.

6/ Mer pengar ska anslås till fortbildningsinsatser för lärare
Lärarlyftet ska erbjuda 30 000 lärare fortbildning på högskolenivå. Endast behöriga lärare kommer ifråga. De obehöriga, som ofta är mycket bättre på att undervisa eftersom de är förankrade i ett yrkesliv utanför skolan, skulle säkert ha nytta av att få läsa lite didaktik. Men det får de inte. Hittills har 4 000 lärare anmält sig eller genomgått vidareutbildning. Satsningen är slut 2010. Ska 26 000 lärare knökas in på högskolorna innan dess? I höstens kursutbud på Stockholms universitet finns det restplatser kvar på 23 kurser. Intresset verkar inte precis överväldigande, och många av kurserna har mycket lite med verklig kompetenshöjning att göra.

7/ En särskild satsning ska göras för att motverka och bekämpa hedersvåld och förtryck
Exakt hur? Det sägs det ingenting om. Men låt oss gissa: Nolltolerans. Disciplin. Och en skvätt välment övertalning.

8/ Sex- och samlevnadsundervisningen ska stärkas
Den behöver inte stärkas. Den behöver göras om från grunden. Den behöver grundas i genusvetenskap, intersektionalitet, queerteori. Ingenting av detta lär hända.

9/ Högskoleverket ska försöka motverka snedrekryteringen till lärarutbildningen
Mm, men nu är det liksom så, förstår ni, att vi har en könsuppdelad arbetsmarknad på grund av kvinnors underordning. Ett yrke som från början är tämligen lika fördelat på genus får lägre status och sämre löneutveckling när det blir kvinnodominerat. Av de 30 vanligaste yrkena i Sverige i dag är det bara ett som är någorlunda 50-50, och det är Journalist/informatör. Alla andra är mer eller mindre uppdelade efter genus. Det är ingen slump och ingenting man kommer åt med utbildning och käcka kampanjer.

Sabuni och Björklund har säkert goda avsikter. Och de är inte precis blygsamma: "Steg för steg skapar alliansregeringen en skola där varje barns potential tas till vara." Tänk om det vore så väl. Men jag kan inte låta bli att se dem som Grevinnan och Betjänten. Ja, där ligger deras stendöda tiger på golvet.
-Same procedure as last year?
-Same procedure as every year.

Och så snubblar Björklund vidare, ad nauseam.

(Aftonbladets kommentar hittar ni här.)

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är konstigt att barnmorskor och läkare som rekommenderade avhållsamhet sågades pga deras påstådda kristna bakgrund. Det finns många neutrala föräldrar som är skrämda för skolans läroplan för så kallad sexual- och samlevnadsundervisning. Det är ju så att barnen skickas till ungomsmottagningarna för att flickorna sedan på dagen de fyller 15 år skall få recept på p-piller. Barnomorskorna agerar som "bordellmammor". Det är faktiskt förbryllande hur sexliberala barnmorskor och flertal debattörer har blivit. Skolans läroplan för sexual- och samlevnadsutbildning saknar det mest elementära i genusvetande. Det är verkligen skrämmande att en major får fortsätta att ytterligare trycka ner flickorna genom sin ohälsosamma skolpolitik. Majoren är en stor folkhälsofara för skolhälsovården. Inte undra på att skolhälsovården finns inte överhuvudtaget idag.

P.S. Niklas, jag har ingen blogg-konto och är skraj för IT. Jag kan väl heta mamma-52, eller sjuksköterska, eller TidKort. Det är första gången jag skrivit anonymt på blogg överhuvudtaget.